poniedziałek, 21 stycznia 2013

Styczniowa modlitwa kanonami

Zapraszamy wszystkich, którzy brali udział w 35. Pielgrzymce Zaufania przez Ziemię na comiesięczną modlitwę kanonami z Taize w kościele św. Elżbiety w Cieszynie o 19:00 we wtorek (22.01.2013r.).

Po modlitwie w salce odbędzie się spotkanie po pielgrzymkowe.

Herbatka i kawka to dobry dodatek do powspominania i podsumowania Europejskiego Spotkania Młodych w Rzymie.

Dla tych co się już porozjeżdżali na uczelnie i dzielnie walczą z sesją polecany relacje i świadectwa z pobytu w Rzymie, które znajdują się na tymże blogu.

Zapraszamy serdecznie.

sobota, 19 stycznia 2013

Przybyliśmy do Rzymu jako pielgrzymi…

Magda B.:

„Na ŚDM, jak ostatnio w Paryżu, wiara staje się autentycznym doświadczeniem i obdarza wspólnotową radości. Wiernym udziela się coś z ekstazy w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ponurej  i destrukcyjnej ekstazie, w jaką wprowadzają narkotyki, dyskotekowy łomot, wrzawa i odurzenie, przeciwstawia się jasna ekstaza światła, radosnego spotkania pod słońcem Boga.
Nie można mówić, że to ulotna chwila. Bez wątpienia czasami i tak się zdarza. Ale może to być również chwila, która staje się początkiem nowej drogi. Podobne zjawiska występują w obrębie licznych ruchów, jakie pojawiły się w ostatnich dziesięcioleciach. Również tutaj wiara ukazuje się jako forma życia, której każdy może doświadczyć, jako radość wędrówki i uczestnictwa w tajemnicy owego zakwasu, który od wewnątrz wszystko przenika  i odnawia.” /Joseph Ratzinger Wprowadzenie w chrześcijaństwo/.

W dniach 28.12.2012 -02.01.2013 r. odbyło się 35 Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Braci z Taize. Tegoroczny europejski etap pielgrzymki zaufania przez ziemię skierował nasze kroki do Rzymu, do miasta, w którym odkrywać mogliśmy ślady ciągłości naszej wiary. „Przebywając w samym sercu Kościoła, nawiedzając groby Apostołów, modląc się w Bazylikach Rzymu, mieszkając u rodzin, w szkołach lub wspólnotach zakonnych mieliśmy możliwość odnowić więzy solidarności i braterstwa”. Przez ESM towarzyszyły nam fragmenty listu (2012-2015 Odnowić więzy solidarności)
i rozważania br Aloisa – przeora wspólnoty. 

Podczas porannej modlitwy i spotkań w parafiach podejmowaliśmy refleksję o odnowie źródeł zaufania do Boga. Codziennie w międzynarodowych grupach podejmowaliśmy nowy temat, próbując dzielić się swoim doświadczeniem życia wiary. Odkrywając nasze życie jako pielgrzymkę, a przez to, świadomi, że wciąż jesteśmy w drodze rozmawialiśmy o źródłach naszej wiary, o tym jak szukać dróg, na których można spotkać Chrystusa, o poszukiwaniach oparcia w Bogu i co jest konsekwencją takiego oparcia- nie lękać się przyszłości i spotkania  z drugim człowiekiem.

Popołudniowe spotkania natomiast dawały możliwość odwiedzenia np. katakumb, Muzeów Watykańskich etc., spotkania osób zaangażowanych w życie miasta, wspólnot, organizacji społecznych, lub wymiany myśli w grupach. Dla osób szukających ciszy w jakże gwarnym Rzymie także zagospodarowano miejsce, gdzie mogli w spokoju oddać się modlitwie, adoracji, skorzystać z sakramentu pojednania etc. 

Podczas wieczornych modlitw w bazylikach br Alois kierował do zebranych słowa zachęty,
by czas spędzony w Rzymie każdy traktował jako wewnętrzne pielgrzymowanie, oczyszczając w sobie samym źródła zaufania do Boga. Zwrócił on także uwagę na fakt, iż dla chrześcijan ważna jest odpowiedź na pytanie: „Dlaczego wierzyć w Boga?”, kiedy to zaufanie nie jest takie oczywiste w obecnym świecie, to osobista odpowiedź nadaje sens naszemu istnieniu. „Nikt nie może żyć, nie mając jakiegoś oparcia. Oparciem dla niektórych jest nadzieja na lepszą przyszłość, dla innych miłość kogoś bliskiego, dla jeszcze innych gromadzenie bogactw lub dążenie do sukcesu. Wierzyć oznacza szukać oparcia w Bogu, odważyć się na to, by naszym oparciem była Jego miłość.” /Br Alois/. Ważnym momentem podczas ESM było spotkanie i modlitwa młodych z Papieżem Benedyktem XVI (29.12) na Placu św. Piotra, podczas którego Benedykt XVI zaznaczył, że wiara, która poruszyła młodych do przybycia do Rzymu jest tą samą, która była udziałem św. Apostołów Piotrai Pawła. Przypomniał on także w kilku słowach postać założyciela wspólnoty br Rogera, który zachęcał wszystkich przybywających do Taize, aby stawali się ludźmi poszukującymi komunii. 

Fragmentem Ewangelii, który towarzyszył nam podczas tej modlitwy, był ten, w którym Piotr wyznaje „Ty jesteś Mesjasz. Syn Boga Żywego.”. Dla nas zebranych przy grobie Piotra piękniejszego fragmentu być nie mogło, i do niego w swoich rozważaniach odniósł się też Benedykt XVI: „Dzisiaj Chrystus stawia wam pytanie, które skierował do swoich uczniów: „Za kogo Mnie uważacie?”. Na to pytanie Piotr, przy którego grobie teraz jesteśmy, odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”(Mt 16, 15-16). I całe jego życie stało się konkretną odpowiedzią na to pytanie. Chrystus pragnie również od każdego z Was otrzymać odpowiedź, która nie wypływa ani z przymusu ani też z lęku, lecz z waszej głębokiej wolności. Właśnie odpowiadając na to pytanie, wasze życie odnajdzie swój najgłębszy sens. Tekst Listu świętego Jana, który przed chwilą wysłuchaliśmy, z wielką prostotą i w wielkim skrócie podsuwa nam sposób, w jaki moglibyśmy dać odpowiedź na to pytanie: „Wierzyć w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłować się wzajemnie” (3, 23). Wierzyć i miłować Boga oraz innych! Cóż może być bardziej fascynującego? Cóż bardziej pięknego? Pozwólcie, aby w tych dniach w Rzymie utwierdziło się w waszych sercach „tak” dla Chrystusa, niech temu sprzyjają szczególnie długie okresy milczenia, które zajmuje centralne miejsce w waszych modlitwach, po wysłuchaniu Słowa Bożego.”   /z przemówienia Benedykta XVI do młodych zgromadzonych na Placu św. Piotra podczas 35 ESM/.

31.21.2012 r. podczas godzinnego czuwania przed północą wraz z innymi uczestnikami spotkania modliliśmy się o pokój na świecie, by już po północy witając Nowy Rok uczestniczyć w „Święcie Narodów”- był to czas życzeń, radości, wspólnego przebywania i poznania bogactwa tradycji poszczególnych krajów goszczących w parafiach.

Dzień Nowego Roku to czas spotkań międzynarodowych. Miejscem spotkania młodych Polaków była Bazylika św. Pawła za Murami (mała prywata- przepiękne miejsce!!!). Pod przewodnictwem kard Stanisława Ryłko modliliśmy się Nieszporami, zwrócił się do nas z prośbą, byśmy pielęgnowali swoją wiarę i pozostali wierni Chrystusowi. I co mnie bardzo ujęło,  bo często mówi się o rzeczach przykrych, smutnych itd., to zdanie, w którym Kardynał zwrócił nam uwagę, żebyśmy odkrywali jak chrześcijaństwo potrafi być piękne, że bycie uczniem Chrystusa jest piękne, że nie ma się czego wstydzić i chować głowy w piasek (a to już moje dopowiedzenie)  Kard. Ryłko w swoich rozważaniach wspomniał także słowa Jana Pawła II „Dobrze rozegrać własną młodość to przede wszystkim mieć odwagę stawiać sobie trudne pytania i szukać na nie odpowiedzi pod właściwym adresem”.
Na spotkaniu obecny był także Krajowy Duszpasterz Młodzieży bp Henryk Tomasik i nowo konsekrowany bp Krzysztof Wętkowski z Gniezna. Punktem kulminacyjnym Nieszporów Młodych było uroczyste wyznanie wiary. Podczas ostatniej modlitwy wieczorej br Alois zwrócił się jeszcze raz do młodych z zachętą do kontynuacji pielgrzymki zaufania w swoim życiu codziennym, pomimo różnych życiowych zakrętów. „Kiedy chwieją się fundamenty życia społecznego, coraz ważniejsze staje się znalezienie w sobie siły wewnętrznej, pozwalającej nam iść naprzód. Jestem przekonany, że ufność w Bogu może obudzić tę siłą wewnętrzną. Tak więc nawet z ograniczoną wolnością, nawet pośród trudności materialnych, nawet z niewielką pewnością co do przyszłości możemy znaleźć smak i odwagę brania w swe ręce naszej przyszłości” – powiedział br. Alois. Zachęcił młodych, by „rozpalili na nowo charyzmat Boży, który jest w każdym z nich, Bóg bowiem nie dał nam ducha bojaźni, lecz ducha mocy, miłości i opanowania”.

Umocnieni wieloma słowami, które kierowane były do nas w czasie rzymskiego spotkania, wieloma spotkaniami, rozmowami, doświadczeniem zwykłej ludzkiej dobroci z nową nadzieją, wiarą i radością, 2 stycznia udaliśmy się wszyscy w drogę powrotną do swoich krajów, domów, by już w swoich wspólnotach lokalnych kontynuować pielgrzymowanie zaufania, podejmując trud oczyszczania źródeł zaufania do Boga i drugiego człowieka, a w przyszłości, jak Bóg da, spotkać się podczas kolejnego etapu „Pielgrzymki zaufania”, które odbędzie się na przełomie roku w Strasburgu, a do tego czasu towarzyszyć nam będą słowa kanonów. Mnie w pamięci utkwił szczególnie ten jeden: „Tyś jest ponad wszystko, jakiż duch Cię ogarnie? Wszystkie stworzenia wysławiają Ciebie, wszyscy Ciebie pragną.”

My :)


poniedziałek, 14 stycznia 2013

Świadkowie wiary :)


Asia: 
„ Spotkanie chrześcijan w Rzymie było dla mnie dowodem na to, że w Europie ciągle żyją młodzi, którzy z dumą przyznają się do Chrystusa. Niemodny dziś Bóg nadal istnieje, a kochający Go ludzie są  i piękni, i młodzi, i radośni. Wierzę, że właśnie w Roku Wiary takie spotkania nabiorą głębszego sensu.” Magda:
„Wyjazd na Spotkania to również okazja, by poznać zabytki danego miasta. We mnie na pewno Rzym pozostawi wielkie wrażenie po nawiedzeniu podziemi Bazyliki Świętego Piotra. Jestem szczęśliwa, że w Roku Wiary mogłam być tak blisko grobu Tego, który stał się opoką Kościoła.”Siostra Łucja: 
Pojechałyśmy do Rzymu 9 osobową grupą Sióstr ( Elżbietanek Cieszyńskich) zabierając ze sobą 
w sercach całą naszą Rodzinę Zakonną Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety III Zakonu Regularnego 
Św. Franciszka. Wielką radością dla nas była możliwość obserwowania i uczestniczenia w spotkaniach modlitewnych, tak dużej ilości młodych ludzi, którzy z prawdziwą miłością i pragnieniem doświadczenia żywego Boga, zagłębiali się w Słowach Biblii, śpiewali kanony i trwali w niezmąconej ciszy, w której Bóg chce mówić do człowieka. 
Wypełnieniem tych spotkań było przeżywanie spontanicznej radości we wspólnocie i dzielenie swoich doświadczeń z innymi ludźmi. 
Dla nas ważnym przeżyciem było również to, że w Roku Wiary mogłyśmy postawić swoje stopy na Placu Św. Piotra, gdzie odczuwa się duchową obecność wielkich świadków wiary, jakimi byli Apostołowie Piotr i Paweł. 
Każda z nas w swoim sercu szczególnie zapisała spotkanie z Ojcem Świętym. Otrzymując Błogosławieństwo z rąk Papieża, wróciłyśmy do domu umocnione Bożymi darami, ze szczerym pragnieniem dawania świadectwa żywej wiary w codziennym życiu, służąc bliźnim. "Jesteście powołani abyście byli małymi kagankami dla tych, którzy Was otaczają". 
Z tym pięknym przesłaniem, które każda z nas odczytała jako jedno z zadań na Rok Wiary wróciłyśmy z Rzymu, gdzie doświadczyłyśmy obecności Boga w ciszy, modlitwie, wspólnocie i pięknie krajobrazu.

Jesteśmy małymi kagankami wiary


Pojechaliśmy do Rzymu szukać dróg pojednania i zaufania oraz by przede wszystkim złożyć wyznanie wiary ze swoimi rodakami w Bazylice Świętego Pawła za murami 1 stycznia 2013r, które było niesamowitym przeżyciem, a także spotkać się na wspólnej modlitwie z Benedyktem XVI na Placu Świętego Piotra. Pielgrzymka z naszej diecezji liczyła 216 młodych ludzi.
Przebywając w samym sercu Kościoła, nawiedzając groby Apostołów, modląc się w Bazylikach Rzymu, mieszkając u rodzin, w szkołach lub wspólnotach zakonnych mieliśmy możliwość odnowić więzy solidarności i braterstwa. Brat Alois mówił: „Aby odnowić więzy solidarności winniśmy oczyszczać źródła zaufania do Boga. Rok Wiary, ogłoszony przez papieża Benedykta XVI, wprowadza nas w te rozważania, poprzez propozycje jak iść naprzód:
1.      Rozmawiać o drogach naszej wiary.
2.      Szukać dróg, na których można spotkać Chrystusa.
3.      Szukać oparcia w Bogu.
4.      Nie lękać się przyszłości i spotkania z drugim człowiekiem.
Tego wszystkiego mogliśmy doświadczyć na 35. Europejskim Spotkaniu Młodych organizowanych przez Ekumeniczną Wspólnotę Braci z Taizé w Rzymie w dniach 28.12.2012r. – 02.01.2013r.
Po pielgrzymce jesteśmy naładowani niesamowitymi siłami by w swoich środowiskach świadczyć, iż młody Kościół żyje. Papież skierował do nas słowa podczas modlitwy wieczornej 29 grudnia: „Zachęcam was, abyście wracając do siebie, do waszych różnych krajów odkryli, że Bóg czyni was współodpowiedzialnymi za swój Kościół w całej różnorodności powołań”. Jednakże najbardziej dotknęły nas słowa, które każdy z nas zapamięta na długo „Chrystus nie odciąga was od świata. On was posyła tam, gdzie przygasa światło, abyście je nieśli innym. Tak, jesteście powołani abyście byli małymi kagankami dla tych, którzy was otaczaj.”
Wspólnota z Taizé zapewniła Ojca Świętego o głębokim uczuciu jakim darzą go ich serca. Brat Alois wspomniał także, że ostatni list który pisał brat Roger przed swoja śmiercią był właśnie skierowany do Benedykta XVI, by potwierdzić, że Wspólnota chce z nim podążać w komunii. Bracia przekazali również papieżowi nasiona sorgo z miejscowości Kigala w Rwandzie, które mają być symbolem nadziei. Takie same nasiona zakwitną w Ogrodach Watykańskich i w miastach całej Polski. Wszędzie tam gdzie prowadzone są punkty przygotowań do wyjazdów na ESM w tym w czterech miastach naszej diecezji: Andrychowie, Bielsku – Białej, Cieszynie i Żywcu.
Kolejne Europejskie Spotkanie odbędzie się w dniach 28.12.2013r.-01.01.2014r. w Strasburgu we Francji. Już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w 36. Pielgrzymce Zaufania Przez Ziemię.