niedziela, 9 grudnia 2012

Odnowić więzi solidarności


Przygotowujesz się do uczestniczenia w Europejskim Spotkaniu w Rzymie. Cieszymy się, że będziemy mogli cię tam ugościć. Parafie i wspólnoty zakonne oraz młodzi ludzie w Rzymie i okolicy wkładają wiele wysiłku w przygotowanie ciepłego przyjęcia dla każdego.
Twój przyjazd do Rzymu jest odpowiedzią na zaproszenie, by z innymi podążać do źródeł wiary i miłości, iść do ewangelicznych źródeł przez modlitwę, ciszę i wspólną refleksję. Dla wszystkich będzie to okazja do odkrywania na nowo sensu życia i odnowienia zapału, który jest potrzebny do podejmowania i wypełniania w codzienności różnych odpowiedzialnych zadań.
W ramach przygotowań, prosimy o przeczytanie lub powtórne przeczytanie Listu 2012-2015 - Odnowić więzi solidarności, napisanego przez brata Aloisa i pozostającego w centrum pielgrzymki zaufania kontynuowanej przez Wspólnotę z Taizé.

List do pobrania na:  http://www.taize.fr/pl_article13268.html

Brak komentarzy: