czwartek, 19 lipca 2012

Helskinki zapraszają

Na zaproszenie wspólnot chrześcijańskich: luterańskiej, prawosławnej i katolickiej, we współpracy z Radą Kościoła Fińskiego i innych Kościołów. W spotkaniu wezmą udział bracia z Taizé i tysiące młodych ludzi z Finlandii, Skandynawii, krajów bałtyckich i z północno-zachodniej części Rosji, aby modlić się, śpiewać, dzielić się i poznawać. Spotkanie jest jednym z etapów „pielgrzymki zaufania przez ziemię” w 2012 roku.
Zgłoszenia i przyjazd: Spotkanie jest przygotowane dla młodych ludzi w wieku od 15 do 35 lat. Program będzie prowadzony w języku angielskim i fińskim. Zgłoszenia grupowe najlepiej do 31 maja 2012, a najpóźniej do 30 sierpnia. Zgłoszenia indywidualne do 10 września 2012. Przyjazd i przyjęcie w piątek 28 września od 10:00 w krypcie katedry helsińskiej (Kirkkokatu 18). Tam będzie można otrzymać kartę na przejazdy i wszystkie potrzebne informacje. Udział w kosztach: Uczestnicy z Finlandii, Skandynawii i Niemiec: 25-35 euro (zgodnie z możliwościami). Inne kraje i osoby odwiedzające: 15 euro. Szczegółowy plan spotkania na http://www.taize.fr/pl_article13614.html Info z www.taize.fr

Brak komentarzy: