czwartek, 26 lipca 2012

Dlaczego warto pojechać do Taizé w wakacje?

"Od samego początku Wspólnotę inspirowały dwa cele: żyć w komunii z Bogiem poprzez modlitwę oraz być zaczynem pokoju i zaufania pośród rodziny ludzkiej. W Taizé można szukać komunii z Bogiem w modlitwie, śpiewie, ciszy i osobistej refleksji. Na nowo staje się możliwe odkrycie wewnętrznego pokoju, odnalezienie sensu życia i sił do dalszego działania. Dzięki doświadczeniu życia z innymi w prostocie można sobie uświadomić, że codzienność jest miejscem, w którym czeka na nas Chrystus. Niektórzy młodzi ludzie szukają swojego powołania, jak iść za Chrystusem przez całe życie. Pobyt w Taizé może im pomóc w rozpoznaniu swojej drogi życiowej" www.taize.fr
Daty tegorocznych wyjazdów:
WAKACJE: 30.06.2012 – 09.07.2012;
                 07.07.2012 – 16.07.2012;
                 14.07.2012 – 23.07.2012;
                 21.07.2012 – 30.07.2012;
                 28.07.2012 – 06.08.2012;
                 04.08.2012 – 13.08.2012;
                 11.08.2012 – 20.08.2012;
                 18.08.2012 – 27.08.2012;
                 25.08.2012 – 03.09.2012;
                 01.09.2012 – 10.09.2012;
                 08.09.2012 – 17.09.2012;
                 15.09.2012 – 24.09.2012;
                 22.09.2012 – 01.10.2012;

Masz pytanie napisz na puma27@op.pl

Brak komentarzy: