niedziela, 1 maja 2011

"Zanurz mnie w morzu Twego miłosierdzia..."

Niedziela 01 maja - Święto Bożego Miłosierdzia.
Warto poznać szczególne obietnice Jezusa, związane właśnie z tym dniem:
"W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar." (Dzienniczek św. s. Faustyny, nr 699)

To ostatnie
jest – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaską większą od odpustu zupełnego.
Dlaczego i na jakich zasadach? Koniecznie przeczytaj tu:
http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=76

Brak komentarzy: