środa, 27 stycznia 2010

Taizé zaprasza wszystkich do modlitwy za Haiti 12 dnia każdego miesiąca
W odpowiedzi na sugestię haitańskiej młodzieży, Wspólnota z Taizé zaprasza każdego, kto może, do modlitwy za naród Haiti, pojedynczo lub w grupach, 12. dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy, po trzęsieniu ziemi, które dotknęło ten kraj 12 stycznia.

Pewien młody człowiek, który był wolontariuszem w Taizé latem 2006, pisze: „Od wtorku 12 stycznia, kiedy kraj dosięgła ta głęboka niedola, nie potrafię odróżnić życia od śmierci. Jednak Bóg jest wielki i jako że jest miłością, Jego miłosny plan już jest dla nas przygotowany. Śpiewy z Taizé dają mi siłę i pewność, jakiej nigdy wcześniej nawet sobie nie wyobrażałem. Poproście ludzi z całego świata o modlitwę za Haitańczyków przez 12 miesięcy 12. dnia każdego miesiąca. Nie wahajcie się! To bardzo
ważne.”

Haiti: Wiadomości od młodych ludzi: http://www.taize.fr/en_article9734.html

Przed 12 lutego na stronie internetowej Taizé znajdziecie propozycję
modlitwy, którą można się tego dnia pomodlić.

Brak komentarzy: